3. Xóa dự án

Từ danh sách dự án, tích chọn các dự án cần xóa

Nhấn <Xóa>, hệ thống hiển thị cảnh báo về việc không thể khôi phục thông tin dự án sau khi xóa

Nếu người dùng xác nhận, hệ thống thực hiện xóa thông tin dự án, lịch sử dự án và các thống báo liên quan tới dự án.

Last updated