Hướng dẫn thêm mới SharePoint Site

Hướng dẫn tạo một SharePoint site mới quản trị CSDL cho SP365.

Bước 1: Đăng nhập vào office.com/signin

Bước 3: Sau khi truy cập vào SharePoint, chọn + Tạo site

Bước 4: Chọn Site Nhóm:

Bước 5: Điền tên site, thiết đặt quyền riêng tư (chọn nhóm Công khai) và ngôn ngữ. Ấn Tiếp tục => Hoàn tất. (không cần thêm thành viên)

SharePoint site mới tạo:

Lưu ý: Trong một số tổ chức, người tạo site SharePoint mà không phải là Global Admin có thể bị giới hạn quyền, không thể tạo được site Public, từ đó người dùng khác không thể truy cập phầm mềm sau khi cài đặt xong các thông tin cơ bản. Trong trường hợp này, khi tạo site, quản trị viên cần thêm thành viên.

Last updated