10. Tìm kiếm công việc

Bước 1: Chọn Module Công việc

Bước 2: Nhập từ khóa tìm kiếm

Hệ thống hiển thị danh sách công việc chứa từ khóa tìm kiếm

Last updated