Hướng dẫn kích hoạt sản phẩm

SP365 là một sản phẩm được phát triển trên nền tảng SharePoint Online, Microsoft 365, vì vậy lưu trữ dữ liệu hoàn toàn trên các Lists của SharePoint Online . Hệ thống tự động tạo các Lists danh sách, các cột theo template yêu cầu của phần mềm.

Do được lưu trữ trên SharePoint Online, cơ sở dữ liệu của SharePoint Online được thừa hưởng cơ chế bảo mật của hệ sinh thái Microsoft 365 theo license tương ứng các gói sản phẩm của Microsoft 365.

Do vậy, để kích hoạt phần mềm, admin cần tạo mới một SharePoint Site riêng cho việc lưu trữ.

Last updated